Dalawang babaeng nakaluhod, naglalagay ng mga flag ng kamalayan sa pang-aabuso ng matanda sa damuhan

East Bay Times: Sumali ang Mga Ahensya para Labanan ang Pang-aabuso sa Nakatatanda

Alan WangSa Media

Isara ang mga flag ng kamalayan sa pang-aabuso sa nakatatanda na may naka-print na placard na may nakasulat na: Ang 4,000 na flag na ito ay kumakatawan sa bilang ng mga pagsisiyasat sa pang-aabuso sa nakatatanda sa Contra Costa County noong 2016 na sinisiyasat ng Mga Serbisyong Proteksiyon ng Pang-adulto o Mga Serbisyo ng Ombudsman ng Pangmatagalang Pangangalaga ng Contra Costa. Ang bawat isa sa mga flag na ito ay kuwento ng isang mas matandang nasa hustong gulang na inabuso sa pisikal, mental, sekswal, pasalita o pinansyal. Samahan kami sa paglaban upang wakasan ang pang-aabuso sa nakatatanda sa aming komunidad.

Upang itaas ang kamalayan tungkol sa World Elder Abuse Awareness Day noong Hunyo 15, 4,000 purple na flag ang idinagdag sa Todos Santos Plaza sa Concord, Calif., noong Huwebes, Hunyo 8, 2017. (Susan Tripp Pollard/Bay Area News Group)

East Bay Times nagtatampok ng Contra Costa Area Agency on Aging na, kasama ng maraming kasosyo sa county, ay nagpapalaki ng kamalayan tungkol sa pang-aabuso sa nakatatanda.