Isang Panimula sa Foster Care ng Contra Costa County

Tish GallegosBahay ampunan

Kung narito ka para matuto tungkol sa foster care, gusto naming magpasalamat sa iyong pagdaan. Ang pagiging kasangkot sa foster care ay isang napakagandang karanasan, isang karanasan na hindi maipaliwanag hangga't hindi ka kasali.

Ang layunin ng aming blog ay upang sabihin sa iyo ang lahat tungkol sa kahanga-hangang karanasan ng foster care, pati na rin kung ano ang aasahan habang dumadaan ka sa proseso. Hindi kami magsisinungaling; Maaaring maging mahirap ang pag-aalaga ng mga foster. Ngunit paulit-ulit naming narinig mula sa mga magulang ang tungkol sa kung paano ito isa sa pinakamagagandang karanasan na napagpasyahan nilang simulan. Inaasahan namin ang pagsasalaysay ng marami sa mga dahilan na maaari mong pag-isipang alagaan ang isang bata.

Upang simulan ang mga bagay-bagay, magtatanong tayo ng isang simpleng tanong: sino ang tinutulungan ng foster care? Walang alinlangan na tutuklasin pa natin ang mga ito sa hinaharap na mga blog, ngunit sa ngayon sagutin natin ang simpleng tanong na iyon.

Ito ay Pagtulong sa Bata

Ito ay tiyak na ang pinaka-halatang sagot sa "sino ang tumutulong sa foster care?" Tinutulungan mo ang isang bata (o mga bata, sa ilang mga kaso) sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng wastong pangangalaga na maaaring hindi nila nakasanayan. Nakatagpo ka ng isang bata na may pangangailangan, at posibleng nakaranas sila ng ilang masaktan sa kanilang buhay. Sa pagiging nariyan para sa kanila at pag-aalok sa kanila ng magandang tahanan, ipinapakita mo sa kanila na may nagmamalasakit sa kanila. Maaaring ito lang ang kailangan nila para sumulong sa kanilang buhay at lumaki upang maging mas mabuting tao.

Ito ay Pagtulong sa Komunidad

Ang mga bata ay nangangailangan ng patnubay, at kapag hindi nila ito nakuha, maaari silang maligaw. At kapag ang guidance nila do get ay mula sa isang negatibong pinagmulan tulad ng mga maimpluwensyang mga kapantay o gang, na tiyak na makakaapekto sa komunidad.

Kapag ang isang bata ay inaalagaan ng matulungin na mga magulang sa pag-aalaga, walang duda na ang bata ay natututo din kung paano mag-alaga. Ang pag-aalaga ay nagpapalaki ng pag-aalaga, at ang simpleng katotohanan na sila ay nasa paligid ng mga taong nagpapakita ng pagmamalasakit sa iba ay isang mahusay na paraan upang palakihin ang isang taong gumanti. Na humahantong sa isang mas mabuting mamamayan at isang mas malakas na komunidad.

Ito ay Tumutulong sa Iyo

Kung gaano kasarap ang pakiramdam ng foster care sa mga foster parents, nakakagulat na mas maraming tao ang hindi gumagawa nito!

Ang paggawa ng isang bagay na mabuti para sa ibang tao ay nagpapasaya sa isang tao. Para sa ilang tao, nangangahulugan iyon ng pagboboluntaryo sa simbahan, at para sa iba ay ipinapasa lang ito sa coffee shop. Ngunit para sa mga talagang gustong makaramdam ng mabuti hangga't maaari, ang pag-aalaga sa pangangalaga ang sagot. Ito ay isang mahusay na paraan upang ipakita ang iyong pagmamahal sa iba at sa komunidad, habang natututo pa tungkol sa iyong sarili.

Kung nandito ka sa site, may magandang pagkakataon na napag-isipan mo na ang ideya ng foster care. Binabati kita! Nagawa mo na ang iyong unang hakbang sa isang mas magandang mundo. Oo naman, may mga hamon, ngunit ito ang pinakakahanga-hangang pagkakataon sa paglaki para sa iyo at sa bata, o mga bata, na iyong inaalagaan. Talagang gusto ka naming tulungan sa proseso, kaya siguraduhing matuto pa tungkol sa Contra Costa foster care system dito.