CBS 5: Naaalala ng Babae sa Bay Area ang Modern-Day Alipin

Alan WangSa Media

Saklaw ng CBS 5 kasama ang Contra Costa Alliance to End Abuse. Nagbigay ng komento si Caylin Patterson tungkol sa human trafficking sa Contra Costa County kaugnay ng high-profile na kuwentong “My Family's Slave” na lumabas sa isyu ng Hunyo ng The Atlantic. Ang artikulo sa magazine ay isang personal na account ng Pulitzer Prize-winning na mamamahayag na si Alex Tizon ng "Lola," isang babae na gumugol ng 56 taon bilang isang alipin sa sambahayan ng kanyang pamilya.