KTVU: Ang Bagong Batas ng California ay lumilikha ng higit na pangangailangan para sa mga pamilya ng foster care

Alan WangSa Media

MARTINEZ, Calif. (KTVU) – Ngayong kapaskuhan, habang maraming tao ang naghahanda na magdiwang kasama ang mga puno, ilaw, regalo at oras kasama ang pamilya, maaari itong maging mahirap na panahon para sa mga foster care na bata.

Sinabi ni Brodie Lytle, 17, na gumugol siya ng higit sa tatlong taon sa foster care, kabilang ang paglalagay sa isang pamilya at oras sa dalawang grupong tahanan.

"Hindi mo lang nararamdaman na ikaw ang may kontrol sa sarili mong buhay," sabi ni Lytle. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan sa paaralan kung saan siya nakatira.

“Hindi ko sinabi sa kanila…'kasi nakakahiya…pagsabi lang ng word group home parang institutionalized na,” sabi ni Lytle, “I would just be like, you know, I don't have parents. Nakatira lang ako sa isang grupo ng ibang tao."

Sabi ni Brodie, sa totoo lang, hiwalay ang kanyang mga magulang. Ang isa ay nasa Contra Costa County at ang isa ay nasa Pennsylvania.

Matapos manirahan sa dalawang grupong tahanan, marami na siyang nagawang pag-aaral nang mag-isa. Sinabi niya na nasisiyahan siya sa muling pagtatayo ng mga computer. Siya ay nasa junior ROTC program ng kanyang paaralan at kamakailan ay sumali sa Army reserve. balak din niyang mag-apply sa Diablo Valley College.

Ayon sa California Department of Social Services, mayroong 61,000 mga bata sa California sa foster care, na may 14,000 certified foster na pamilya na kukuha sa kanila.

Ang mga county sa buong estado, ay mangangailangan ng marami pang pamilya simula sa Enero 1, 2017 kapag nagkabisa ang isang bagong batas AB 403.

Ang Supervisor ng Contra Costa Children and Family Services na si Aida Amezaga ay nagsabi na ang mga grupong tahanan ay gagawing panandaliang sentro ng paggamot.