Nag-anunsyo ang EHSD CalFresh Partnership Achievements

Tish GallegosMga Highlight sa Programa

Ipinagmamalaki ng EHSD na ipahayag ang mga pangunahing tagumpay ng Contra Costa County CalFresh Partnership. Ang CalFresh Ang misyon ng mga kasosyo ay upang madagdagan CalFresh pagpapatala (dating Food Stamps), pagpapabuti ng seguridad sa pagkain, at pakinabangan ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagdadala ng estado at pederal na magkatugmang pondo. Ang CalFresh Ang Partners Group ay isang makabagong partnership kasama ang Food Bank ng Contra Costa at Solano, ang Family Economic Security Partnership/First 5, ang Multi-Faith ACTION Coalition, ang Ensuring Opportunity Campaign to End Poverty in Contra Costa County, at iba pang mga organisasyon ng komunidad.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa CalFresh Background ng pakikipagsosyo at mga pangunahing tagumpay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga link sa ibaba:
likuran
Mga Pangunahing Nakamit