Mga Oportunidad sa Kontrata

Tish GallegosReleases News

(Martinez, CA) Ang Contra Costa County Employment & Human Services at ang Economic Opportunity Committee ay naghahangad na pondohan ang mga programang nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng mga residenteng mahihirap sa ekonomiya ng county sa mga lugar ng trabaho, pagkain, at pabahay. Gustong mamuhunan sa TAO? Narito ang isang natatanging pagkakataon!