Hindi Dapat Magutom ang Mga Pamilya ng Contra Costa/Tom Barnidge Column

Tish GallegosSa Media

Ang Contra Costa Civil grand jury ay naglabas ng isang ulat kamakailan na dumating bilang isang bagay na isang sorpresa. Sinabi nito ang CalFresh programa — ang pinakabagong pag-ulit ng mga selyong pangpagkain — ay lubhang kulang sa paggamit, na may 40 porsiyento o higit pa sa mga karapat-dapat na sambahayan ng county na hindi naghahabol ng mga benepisyo kung saan sila ay may karapatan.

Hindi lamang ang paghahanap na ito ng mga butas sa mga kuwento ng talamak na pang-aabuso sa welfare — mangyaring tandaan, Fox News — nangangahulugan ito na maraming pamilyang may mababang kita ang nawawala sa isang serbisyong pinondohan ng pederal na inilaan para sa kanila.

"Ang California ay may isa sa pinakamababang rate ng paglahok sa bansa," sabi...

Basahin ang buong artikulo dito